Sportovní poradenství

Sportovní poradenství a péče se týká všech druhů sportů

a je poskytováno pouze našim registrovaným pacientům.