Sportovní poradenství

Sportovní poradenství a péče se týká všech druhů sportů a je poskytováno
pouze našim registrovaným pacientům