Nový přístroj v naší ordinaci - BOSO ABI 100 (měření kotníkových tlaků)

05.09.2022

BOSO ABI 100 (přístroj pro měření kotníkových tlaků) umožňuje současné měření krevního tlaku na všech čtyřech končetinách najednou.

Přístroj měří hodnotu ABI indexu, který označuje průchodnost tepen dolních končetin a upozorňuje na příznaky ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

BOSO ABI-systém 100 - rozhodující výhody:

1 x 4 = 1 měření současně na 4 končetinách
vlastní měření do 1 minuty
jednoduché, spolehlivé a přesné změření ABI (index kotník - paže)
stanovení rozdílu hodnot krevního tlaku mezi pravou a levou paží
měření rychlosti pulzní vlny (PWV) - volitelné
výtisk zprávy na jednu stranu A4
komunikace s ambulantními programy
klinicky ověřen, např. studií CZECH ABI Project a MOET ICHDK