Poskytovaná péče


Komplexní vyšetření praktickým lékařem

Preventivní prohlídky

Očkování našich pacientů

Vyšetření pro řidičský a zbrojní průkaz

Speciální zdravotní prohlídky na individuální žádost pacienta

Vstupní, výstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců

Přes naši ordinaci vám můžeme zajistit i "Domácí péči" prostřednictvím zkušených zdravotních sester.Všechny služby, které poskytujeme, včetně očkování,

jsou určeny našim registrovaným pacientům.


Naše ordinace je vybavena

 nejmodernější technikou:


Přístroje INRatio 2 - stanovení hodnot INR přímo v ordinaci

Močový analyzátor HandU Reader od firmy Quick Seal

EKG přes PC

Pulsní oxymetrie

Spirometrie

Výhledově bude i audiometrie

Rebox - speciální přístroj sloužící k odstraňování bolesti, zánětu a různých sportovních i jiných úrazů, jeho použití není hrazeno pojišťovnou.

Smluvní pojišťovny:


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (207)

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)